Protecția datelor

Protecția datelor cu caracter personal – GDPR

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este THR Marea Neagră SA, cu sediul în municipiul Mangalia, stațiunea Saturn, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J13/696/1991, având cod de identificare fiscală RO2980547 în calitate de proprietar al website-ului www.thr-hotels.ro.

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, situațiile în care transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens.
În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Sunt incluse aici informațiile de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa de domiciliu, adresa profesională, în cazul în care ne-ați comunicat-o, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail precum și datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet, colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute în Regulamentul UE 679/2016:

 • dreptul de acces (de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem);
 • dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau le-am transmis unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, THR Marea Neagră SA nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. THR Marea Neagră SA va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare, comunicându-vă acest lucru.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

 • Adresa: județul Constanța, municipiul Mangalia, stațiunea Saturn, strada Lavrion nr. 29
 • E-mail: relatii.clienti@thr-hotels.ro
 • Telefon: 0241.752.452

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale SC Atlas Apliance Solution SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

 • a fost obținut consimțimântul persoanei vizate;
 • avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 • oferirea de servicii hoteliere;
 • gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
 • respectarea obligațiilor noastre legale;
 • în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele noastre sau alte evenimente promoționale.
În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.